Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

3629. Dopolnitev Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 11450.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) ter točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika o delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., 17. oktobra 2018 sprejela
D O P O L N I T E V  C E N I K A 
cestnine za uporabo cestninskih cest 
I. 
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 14/18) se v petem odstavku I. točke v preglednici za vrstico »A4 Lancova vas – Podlehnik« dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
A4
PODLEHNIK – STANOŠINA
0,935791
0,748633
0,655054
0,561475
1,946450
1,557161
1,362514
1,167872
A4
STANOŠINA – RH MEJA
0,842295
0,673836
0,589606
0,505377
1,751976
1,401582
1,226382
1,051187
«. 
II. 
Ta cenik začne veljati 1. decembra 2018.
Št. 007-315/2018/8-02111214
Ljubljana, dne 17. oktobra 2018
EVA 2018-2430-0087
dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik uprave 
DARS, d. d. 
 
mag. Gašper Marc l.r.
član uprave 
DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Dopolnitvi Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-28/2018/3 z dne 22. 11. 2018.

AAA Zlata odličnost