Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

3622. Poročilo o izidu volitev, stran 11443.

  
Občinska volilna komisija Občine Sodražica podaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)
P O R O Č I L O 
o izidu volitev 
VOLITVE V OBČINSKI SVET DNE 18. 11. 2018 
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 1812 volivcev.
2. Glasovali so:
a) po volilnih imenikih (vključno z glasovanjem po pošti) 803 volivci,
b) s potrdilom 0 volivcev.
SKUPAJ GLASOVALO: 803 volivci
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo: 803
Od tega neveljavnih glasovnic: 27
Po posameznih volilnih enotah so posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:
Volilna enota
Št. glasov
Odstotek ( %)
VE 1
Zvonko Janež
92
100,00
VE 2
Evgen Zajc
67
54,92
Hinko Klun
55
45,08
VE 3
Franc Krže
47
100,00
VE 4
Marjan Zajc
73
11,70
Branko Arko
132
21,15
Karmen Kordiš
174
27,89
Franc Vesel
77
12,34
Ernest Pirnat
168
26,92
VE 5
Andrej Pogorelc
79
100,00
VE 6
Zdenka Lušin
45
56,25
Andrej Kos
35
43,75
VE 7
Borut Troha
57
100,00
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so za občinske svetnike po volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota št. 1
Zvonko Janež
predlagatelj: 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 
16. 6. 1958 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Globel 12 b
strokovni ali znanstveni naslov: 
univ. dipl. pravnik
delo: 
odvetnik
Volilna enota št. 2
Evgen Zajc
predlagatelj: 
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
datum roj.: 
20. 9. 1993 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Žimarice 71 a
strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani ekonomist
delo: 
komercialist
Volilna enota št. 3
Franc Krže
predlagatelj: 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.: 
12. 5. 1960 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Petrinci 2
strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni ključavničar
delo: 
vzdrževalec obdelovalnih strojev
Volilna enota št. 4
Branko Arko
predlagatelj: 
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
datum roj.: 
2. 10. 1973 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Prvomajska cesta 24
strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani ekonomist
delo: 
uslužbenec FURS
Karmen Kordiš
predlagatelj: 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 
31. 5. 1976 
spol: Ž
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Podgorska cesta 28
strokovni ali znanstveni naslov: 
uni. dipl. ekon.
delo: 
direktorica sektorja v banki
Ernest Pirnat
predlagatelj: 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 
21. 11. 1983 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Zavrti 5
strokovni ali znanstveni naslov: 
prof. geografije in sociologije
delo: 
učitelj geografije in spremljevalec g. o. učencu
Volilna enota št. 5
Andrej Pogorelc
predlagatelj: 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
datum roj.: 
5. 8. 1956 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Vinice 32
strokovni ali znanstveni naslov: 
univ. dipl. org. dela
delo: 
podjetnik
Volilna enota št. 6
Zdenka Lušin
predlagatelj: 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 
24. 3. 1967 
spol: Ž
občina: 
Sodražica
naslov: 
Ribnica, Zapotok 32
strokovni ali znanstveni naslov: 
kemijski tehnik
delo: 
fotografinja
Volilna enota št. 7
Borut Troha
predlagatelj: 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 
18. 5. 1960 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Zamostec 68
strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijski maturant
delo: 
uslužbenec FURS
VOLITVE ŽUPANA DNE 18. 11. 2018 
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 1812 volivcev.
2. Glasovali so (vključno z glasovanjem po pošti) 803 volivci.
3. Oddanih glasovnic je bilo: 803.
Od tega neveljavnih glasovnic: 26.
4. Skupaj veljavnih glasovnic: 777.
Kandidat:
Blaž Milavec 777 glasov (100 %)
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Sodražica izvoljen:
Blaž Milavec
predlagatelj: 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
datum roj.: 
25. 7. 1978 
spol: M
občina: 
Sodražica
naslov: 
Sodražica, Cesta Majde Šilc 14
strokovni ali znanstveni naslov: 
magister pravnih znanosti
delo: 
župan
Priloga tega poročila je izpis rezultatov glasovanja iz računalniške aplikacije (za občinske svetnike in župana).
Št. 041-5/18
Sodražica, dne 19. novembra 2018
Predsednica OVK 
Maruša Pakiž Arko l.r.