Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

3489. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kočevje, stran 10945.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 38. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kočevje 
1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Kočevje zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Kočevje, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 evrov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 evrov.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-6/2018-625
Kočevje, dne 26. oktobra 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.