Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018

Kazalo

3412. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2018, stran 10505.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, september 2018 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2018 v primerjavi z avgustom 2018 je bil –0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2018 je bil 0,014.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2018 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2018 v primerjavi z avgustom 2018 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2018 je bil 0,016.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2018 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2018 v primerjavi s povprečjem leta 2017 je bil 0,015.
Št. 9621-169/2018/5
Ljubljana, dne 19. oktobra 2018
EVA 2018-1522-0029
Genovefa Ružić l.r.
v.d. generalne direktorice 
Statističnega urada 
Republike Slovenije