Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018

Kazalo

3408. Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev, stran 10504.

  
Na podlagi drugega odstavka 189. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) in na predlog generalnega državnega tožilca, št. VDT-Tu-25-2/4/2018/3 z dne 3. 9. 2018 ter po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta, št. Dts 135/2018-2 z dne 14. 9. 2018 ministrica za pravosodje izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev 
1. člen
V Odredbi o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev (Uradni list RS, št. 43/12, 45/12 – popr., 52/13 in 54/18) se v 2. členu v preglednici, črta vrstica
»
v Murski Soboti
v Ljutomeru
Okrajno sodišče v Ljutomeru in Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(uskladitev) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s to odredbo do začetka uporabe te odredbe.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 701-83/2018
Ljubljana, dne 24. oktobra 2018
EVA 2018-2030-0040
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost