Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3085. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 9773.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) sprejemam
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
1. člen 
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja (EUP) z oznako PO-3/2, na območju naselja Ponikva, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o. pod št. projekta 22/18 v septembru 2018.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. oktobra do 22. oktobra 2018 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec,
– na spletni strani Občine Žalec.
3. člen 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 17. oktobra 2018 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), in na oglasni deski Občine Žalec ter KS Ponikva. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2018
Žalec, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti