Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3082. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič, stran 9770.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 33. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič 
1. člen 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev v občini, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje za župana, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tržič v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču ter njegovi obravnavi na seji občinskega sveta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2018/6(206)
Tržič, dne 14. septembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost