Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3061. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Kočevje« k javnemu zavodu »Podjetniški inkubator Kočevje«, stran 9717.

  
Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 37. redni seji dne 18. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Kočevje« k javnemu zavodu »Podjetniški inkubator Kočevje« 
1. člen 
Javni zavod »Ljudska univerza Kočevje« s sedežem na naslovu Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, matična št. 5052513000 (v nadaljnjem besedilu: prevzeti zavod) se pripoji k javnemu zavodu »Podjetniški inkubator Kočevje« s sedežem na naslovu Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, matična št. 3397785000 (v nadaljnjem besedilu: prevzemni zavod).
2. člen 
(univerzalno pravno nasledstvo) 
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v prevzetem zavodu.
3. člen 
Prevzeti zavod s pripojitvijo preneha obstajati kot samostojen pravni subjekt in se organizira kot notranja organizacijska enota prevzemnega zavoda. Prevzemni zavod kot univerzalni pravni naslednik prevzetega zavoda vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil prevzeti zavod z dnem registracije te statusne spremembe pri registrskem sodišču. Prevzeti zavod se izbriše iz sodnega registra in drugih javnih evidenc pravnih subjektov.
4. člen 
Pripojitev se izvede s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, ki jo morata poslovodstvi obeh javnih zavodov skleniti v obliki notarskega zapisa na najkasnejši presečni datum 5. 10. 2018. Poslovodstvi prevzemnega in prevzetega zavoda skleneta pogodbo v besedilu, ki je priloga tega sklepa.
Vsa preostala statusno-pravna razmerja, pravice in obveznosti ter druga vprašanja v zvezi s pripojitvijo prevzetega zavoda k prevzemnemu zavodu se uredijo v Odloku o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, ki ga sprejme ustanoviteljica prevzemnega zavoda Občina Kočevje po potrditvi sklenjene pogodbe o pripojitvi na seji občinskega sveta.
5. člen 
Občinski svet Občine Kočevje pooblašča župana občine in občinsko upravo Občine Kočevje za izvedbo vseh potrebnih dejanj za realizacijo pripojitve in vpisa statusnih sprememb v poslovni in sodni register.
6. člen 
Stroške pripojitvenih postopkov krije Občina Kočevje.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-6/2018-645
Kočevje, dne 19. septembra 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti