Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3054. Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov, stran 9695.

  
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18) in 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. redni seji 17. 9. 2018 sprejela
S K L E P 
o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov 
Ta sklep določa zdravstvena stanja in druge pogoje, v primeru katerih so zavarovane osebe upravičene do medicinskih pripomočkov iz drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18).
II 
Zdravstvena stanja in drugi pogoji iz prejšnje točke so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
III 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati medicinski kriteriji pri medicinskih pripomočkih, ki so določeni v Prilogi 2 Sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, št. 0202-94/4-2005 z dne 18. 5. 2005 (s spremembami in dopolnitvami, št. 0202-14izr/1b-2005 z dne 20. 6. 2005, 0202-52/5a-2005 z dne 21. 7. 2005, 0202-15izr/1b-2005 z dne 8. 8. 2005, 0202-1/6a-2005 z dne 23. 11. 2005, 0202-6/4a-2006 z dne 28. 3. 2006, 0202-9/7b-2006 z dne 28. 6. 2006, 0202-14/6c-2006 z dne 15. 11. 2006, 9001-15/2007-DI/4 z dne 20. 6. 2007, 9001-13/2008-DI/9 z dne 24. 4. 2008, 9001-24/2008-DI/6 z dne 4. 11. 2008, 9001-7/2009-DI/6 z dne 18. 2. 2009, 9001-24/2009-DI/2 z dne 15. 7. 2009, 9001-36/2009-DI/3 z dne 3. 12. 2009, 9001-36/2009-DI/6 – popr. z dne 3. 12. 2009, 9001-19/2010-DI/5 z dne 16. 6. 2010, 9001-16/2011-DI/6 z dne 19. 5. 2011, 9001-27/2011-DI/14 z dne 30. 11. 2011, 9001-12/2012-DI/5 z dne 8. 11. 2012 in 9001-10/2013-DI/14 z dne 16. 10. 2013), (v nadaljnjem besedilu: Sklep o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček), in sicer:
1. otroški tricikel,
2. hodulja za zadajšnji vlek,
3. koncentrator kisika,
4. aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP),
5. elastomerna črpalka 7 dnevna,
6. elastomerna črpalka 5 dnevna,
7. najem in polnjenje kisikove jeklenke,
8. sistem za dovajanje tekočega kisika do 5 l/min,
9. sistem za dovajanje tekočega kisika nad 5 l/min,
10. aparat za določanje glukoze v krvi,
11. diagnostični trakovi za aparat za določanje glukoze v krvi,
12. mehanski injektor,
13. igla za mehanski injektor,
14. prožilna naprava,
15. lanceta za prožilno napravo,
16. diagnostični trakovi za optično čitanje,
17. lanceta navadna,
18. inzulinska črpalka do 18. leta starosti,
19. set za inzulinsko črpalko,
20. komplet ampul oziroma rezervar za inzulinsko črpalko,
21. potisna paličica z navojem za inzulinsko črpalko,
22. inzulinska črpalka nad 18 let starosti,
23. senzor za kontinuirano merjenje glukoze,
24. oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze,
25. aparat za nadomestno sporazumevanje,
26. navleka za krn,
27. gonilnik za voziček – enostavni (HM-0/21) in
28. gonilnik za voziček – zahtevni (HM-3/200, HM-3/24).
Ne glede na prejšnji odstavek se medicinski kriterij pri medicinskem pripomočku aparat za nadomestno sporazumevanje uporablja do dneva iz 135. člena Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 64/18).
IV 
Z dnem uveljavitve seznama medicinskih pripomočkov pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča prenehajo veljati medicinski kriteriji pri medicinskih pripomočkih, ki so določeni v Prilogi 2 Sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, in sicer:
1. vrečka za seč z izpustom 2,0 l,
2. vrečka za seč brez izpusta 1,5 l,
3. zbiralnik za seč (urinal), 1500 ml, 1 kos,
4. zbiralnik za seč (urinal), 800 ml, 1 kos,
5. zbiralnik za seč (urinal), 500 ml, 1 kos,
6. urinal kondom navadni,
7. urinal kondom latex,
8. urinal kondom silikonski,
9. lepilni trak za fiksacijo urinal kondoma,
10. stalni urinski kateter silikonski za 6 tednov,
11. stalni urinski kateter z zamaškom navadni,
12. urinski kateter za enkratno uporabo,
13. urinski kateter s hidrofilno prevleko ali iz silikona,
14. nepropustne hlačke za lahko inkontinenco,
15. predloga za srednjo inko.,
16. moška predloga za srednjo inko., vpojnost vsaj 600 ml,
17. predloga za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml,
18. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, dnevna,
19. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, dnevna,
20. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna,
21. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna,
22. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna,
23. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna,
24. predloga za zelo težko inko., vpojnost vsaj 2500 ml,
25. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, dnevna,
26. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, dnevna,
27. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna,
28. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna,
29. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna,
30. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna,
31. plenice za otroke do 25 kg,
32. posteljne predloge 60x60 cm,
33. posteljne predloge 60x90 cm,
34. mrežaste hlačke,
35. predloga za srednjo inko.-zbirna nar.,
36. moška predloga za srednjo inko., vpojnost vsaj 600 ml-zbirna nar.,
37. predloga za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml-zbirna nar.,
38. plenice za težko inko.-obseg pasu 50–80 cm, dnevna- zbirna nar.,
39. plenice za težko inko.-obseg pasu 80–100 cm, dnevna-zbirna nar.,
40. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna-zbirna nar.,
41. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna-zbirna nar.,
42. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna-zbirna nar.,
43. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna-zbirna nar.,
44. predloga za zelo težko inko., vpojnost vsaj 2500 ml- zbirna nar.,
45. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, dnevna-zbirna nar.,
46. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, dnevna-zbirna nar.,
47. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna-zbirna nar.,
48. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna-zbirna nar.,
49. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna-zbirna nar.,
50. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna-zbirna nar.,
51. plenice za otroke do 25 kg-zbirna nar.,
52. posteljne predloge 60x60 cm-zbirna nar.,
53. posteljne predloge 60x90 cm-zbirna nar.,
54. mrežaste hlačke-zbirna nar.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 25/14 in 85/14).
VI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen točke IV tega sklepa, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve seznama medicinskih pripomočkov za medicinske pripomočke pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča.
Št. 9000-5/2018-DI/17
Ljubljana, dne 17. septembra 2018
EVA 2018-2711-0040
Lučka Böhm l.r.
Predsednica Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
Samo Fakin l.r.
Minister 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti