Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3051. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije, stran 9670.

  
Na podlagi 80. člena Kolektivne pogodbe Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 74/16) in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 14/18)
1. Banka Slovenije, ki jo zastopa namestnik guvernerja dr. Primož Dolenc, kot delodajalec
in
2. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat Banke Slovenije, ki ga zastopa predsednik Jaka Klanjšček
ter
Sindikat bančništva Slovenije, ki ga zastopa predsednik Tomaž Boltin, kot predstavnika delavcev
sklepata
A N E K S   Š T.   2 
h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije 
1. člen 
Pogodbene stranke soglašajo, da se drugi odstavek 17. člena KBPS spremeni tako, da se po novem glasi:
»Odpravnina iz prejšnjega odstavka lahko presega 10-kratnik osnove, vendar ne sme preseči 20-kratnika povprečne plače izplačane po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije v zadnjih treh mesecih.«
2. člen 
Pogodbene stranke soglašajo, da se 41. člen KBPS dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Pravico do odpravnine ob upokojitvi po prvem odstavku tega člena imajo tudi delavci, ki jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije, ali o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala pravnomočna.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.«
3. člen 
Aneks je sestavljen v treh izvodih, pri čemer vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Aneks začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 28. 9. 2018 dalje.
Ljubljana, dne 27. septembra 2018
Banka Slovenije 
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik guvernerja
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
Sindikat Banke Slovenije 
Jaka Klanjšček l.r.
predsednik
Sindikat bančništva Slovenije
Tomaž Boltin l.r.
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti