Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

3049. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj, stran 9663.

  
Na podlagi osmega in šestnajstega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj 
1. člen 
V Pravilniku o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (Uradni list RS, št. 19/18) se v 18. členu za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Povprečen hektarski pridelek za sadje iz šestega odstavka, povprečen hektarski pridelek za zelenjavo iz sedmega in osmega odstavka, povprečen hektarski pridelek za ekstenzivne sadovnjake iz devetega, povprečna odkupna cena za sadje iz šestega in devetega ter povprečna odkupna cena za zelenjavo iz sedmega in osmega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določijo v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen 
V prvem odstavku 23. člena se v prvi alineji besedilo »vrednost tržne proizvodnje« nadomesti z besedilom »skupna vrednost tržne proizvodnje priznanih organizacij proizvajalcev«.
3. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Za prilogo 6 se doda nova priloga 7, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-106/2018
Ljubljana, dne 27. septembra 2018
EVA 2018-2330-0059
Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti