Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2800. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8729.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 5. izredni seji dne 2. 8. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljiščih s:
– parc. št. 1615/12 v izmeri 82 m² k.o. Koračice
– parc. št. 1615/13 v izmeri 162 m² k.o. Koračice
– parc. št. 665/0 v izmeri 827 m² k.o. Rakovci.
2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-14/2018 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 2. avgusta 2018
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko l.r.