Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2799. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža, stran 8729.

  
Na podlagi 38. člena (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07, 27/08, 38/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Straža na 22. redni seji dne 19. 6. 2018 in 4. korespondenčni seji dne 5. 7. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža 
1. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Straža se imenuje:
1. za predsednika: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža,
2. za namestnico predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža,
3. za člana: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža,
4. za namestnika člana: Mitja Golob, Prapreče pri Straži 3a, 8351 Straža,
5. za člana: Marjan Gašperšič, Podgora 23, 8351 Straža,
6. za namestnika člana: Ivan Kopina, Rumanja vas 25a, 8351 Straža,
7. za člana: Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža,
8. za namestnika člana: Janez Mede, Jurka vas 21a, 8351 Straža.
2. 
Sedež volilne komisije je v Straži, Ulica talcev 9.
3. 
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2018-13
Straža, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.