Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2796. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško, stran 8727.

  
Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 37. člena in drugega odstavka 77. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
R A Z P I S U J E M 
redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Šentrupert, Vrh nad Laškim in Zidani Most se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-05/2018
Laško, dne 6. avgusta 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.