Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2793. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2018, stran 8725.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E   R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, junij 2018 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2018 v primerjavi z majem 2018 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2018 je bil 0,012.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2018 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,022.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2018 v primerjavi z majem 2018 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2018 je bil 0,020.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2018 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2018 v primerjavi s povprečjem leta 2017 je bil 0,013.
Št. 9621-118/2018/5
Ljubljana, dne 20. julija 2018
EVA 2018-1522-0020
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije