Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

2792. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ALUMNI MBA RADOVLJICA – USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE«, stran 8725.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »FUNDACIJA ALUMNI MBA RADOVLJICA – USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE«, s sedežem Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ALUMNI MBA RADOVLJICA – USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE«, sestavljenem v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 328/18 z dne 1. 6. 2018 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 1. 6. 2018, pri notarki Meti Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanoviteljica ALUMNI ZDRUŽENJE MBA, RADOVLJICA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, matična številka 1231634000, ustanovila ustanovo:
– z imenom: FUNDACIJA ALUMNI MBA RADOVLJICA – USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE,
– s sedežem: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen, in sicer štipendiranje tujih in domačih študentov magistrskega programa International Full Time Master Programme in Business and Organization (IMB) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 3.000,00 eurov.
4. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 11000-8/2018
Ljubljana, dne 9. avgusta 2018
EVA 2018-2611-0073
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti