Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2432. Poročilo o izidu glasovanja na ponovnem glasovanju na referendumu o ZIUGDT, stran 7814.

  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v postopku ugotavljanja izida glasovanja na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 13. 5. 2018 (v nadaljnjem besedilu: referendum)
u g o t o v i l a: 
A. 
1. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.686 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega 1.712.684 volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike ter dva (2) volivca, ki sta glasovala s potrdilom pristojne upravne enote, ker pomotoma nista bila vpisana v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 257.139 volivcev oziroma 15,01 odstotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
B. 
3. Oddanih je bilo 257.098 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 2.203 glasovnic neveljavnih, kar predstavlja 0,85 odstotka oddanih glasovnic.
4. Oddanih je bilo 254.895 veljavnih glasovnic.
5. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017«, je:
– »ZA« glasovalo 127.293 volivcev oziroma 49,94 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali;
– »PROTI« glasovalo 127.602 volivcev oziroma 50,06 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali.
6. Na referendumu je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, glasovala »PROTI«.
C. 
7. Ministrstvo za notranje zadeve je na 47. dan od dneva glasovanja na referendumu (29. 6. 2018), DVK z dopisom št. 040-12/2018/9 (1322-01) obvestilo, da je od dneva sestave volilnih imenikov za izvedbo referenduma, do zaključka glasovanja na dan glasovanja, umrlo 1.190 volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike.
8. Na podlagi podatkov Ministrstva za notranje zadeve so okrajne volilne komisije in Služba Državne volilne komisije ugotovile, da je na referendumu štirinajst volivcev glasovalo, ki so bili vpisani na volilni imenik in so do zaključka glasovanja na dan glasovanja umrli.
9. Število vseh volivcev, ki se upošteva pri izračunu potrebnega deleža za zavrnitev referenduma, se ugotovi na naslednji način:
– Številu volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike (1.712.684) se prišteje število volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani na volilne imenike (2);
– Od števila iz prejšnje alineje se odšteje število volivcev, ki so umrli v času od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja na dan glasovanja (1.190) in prišteje število volivcev, za katere so okrajne volilne komisije in Služba Državne volilne komisije ugotovile, da so na referendumu glasovali in do zaključka glasovanja na dan glasovanja umrli (14).
10. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.711.510 volivcev (1.712.684 + 2 – 1.190 + 14 = 1.711.510).
11. »PROTI« je glasovalo 127.602 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, torej 7,45 odstotka vseh volivcev.
D. 
Državna volilna komisija je to poročilo sprejela na podlagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2) na 51. seji 5. 7. 2018 v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar ter člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj in namestnik člana dr. Janez Pogorelec. Poročilo je sprejela soglasno.
Št. 042-1/2018-14
Ljubljana, dne 5. julija 2018
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost