Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2312. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija in razlaga Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 7331.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPRTV) sklenejo pogodbene stranke:
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom ZALAZNIK
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter KOSMAČ
A N E K S   š t. 5 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
Pogodbene stranke soglašajo, da se za namen rešitve kadrovske problematike pri delodajalcu skladno v času od 26. 6. 2018 do 31. 12. 2018 namesto 5. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (reševanje problema morebitnih presežkov delavcev: začasni presežki, trajni presežki, kriteriji za ohranitev zaposlitve) glede določitve višine odpravnine neposredno uporablja 108. člen ZDR-1, pri čemer višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1.
2. člen 
(popravek šifre) 
Popravi se šifra delovnega mesta »Scenograf« z zaporedno številko 134 iz 2. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 69/08), in sicer tako, da se šifra »G027042« nadomesti z »G017042«.
3. člen 
Aneks št. 5 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 26. 6. 2018.
Za delodajalsko stran: 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
Igor Kadunc l.r.
generalni direktor 
 
Za delojemalsko stran: 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik l.r.
predsednik 
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenija 
Peter Kosmač l.r.
predsednik 
Na podlagi X. poglavja Kolektivne pogodbe JZ RTV Slovenija podajajo podpisniki naslednjo
R A Z L A G O   A N E K S A    š t.   5 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
Podpisniki se strinjajo, da se Aneks št. 5 razlaga tako, da se za določitev višine odpravnine namesto določil v Kolektivni pogodbi javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija uporabljajo določila Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami) neposredno in sicer v delu, kjer določa osnovo za izračun odpravnine (prvi odstavek 108. člena ZDR-1), višino odpravnine (drugi odstavek 108. člena) ter tretji odstavek 108. člena ZDR-1.
Podpisniki se prav tako strinjajo, da se Aneks št. 5 uporablja samo v letu 2018 ter za namen rešitve kadrovske problematike Radiotelevizije Slovenija.
Za delodajalsko stran: 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
Igor Kadunc l.r.
generalni direktor 
 
Za delojemalsko stran: 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik l.r.
predsednik 
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenija 
Peter Kosmač l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti