Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2310. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura, stran 7324.

  
Na podlagi 68. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14) se v 1. členu besedilo »Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« nadomesti z besedilom »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije«.
2. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program oziroma program študijskega obiska (v nadaljnjem besedilu: program), lahko zaprosi sklad za pojasnilo, ali bo na novem programu upravičen do štipendije. Sklad v tem primeru preveri ali program ustreza pogojem za nadaljnje prejemanje štipendije, in sicer ali program izpolnjuje pogoje javnega razpisa, na podlagi katerega je štipendist pridobil štipendijo, in druge pogoje, določene z zakonom. Če program ni ustrezen, sklad štipendista opozori, da mu bo v primeru spremembe programa štipendijsko razmerje prenehalo.
(2) Sklad ob spremembi programa izda odločbo o spremembi programa oziroma sklene s štipendistom dodatek k pogodbi, če nov program izpolnjuje pogoje javnega razpisa, na podlagi katerega je štipendist pridobil štipendijo, in druge pogoje, določene z zakonom. Če štipendist po spremembi programa teh pogojev ne izpolnjuje, sklad izda odločbo o prenehanju štipendijskega razmerja oziroma razdre pogodbo.
(3) V primeru spremembe programa je lahko višina štipendije enaka ali nižja, kot je bila določena s prvotno odločbo oziroma pogodbo. Za določitev nove višine štipendije se upoštevajo dejanski stroški novega programa, ki jih štipendist lahko izkaže.
(4) Štipendist ob spremembi programa predloži skladu dokazila, s katerimi izkazuje ustreznost programa, kot so zahtevana v javnem razpisu, na podlagi katerega je štipendist pridobil štipendijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.
Št. 0072-18/2018
Ljubljana, dne 22. junija 2018
EVA 2018-2611-0062
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti