Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018

Kazalo

2308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice, stran 7323.

  
Za izvrševanje 31., 31.a in 34. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16) se v petem odstavku 2. člena besedilo »druge do šeste alineje« nadomesti z besedilom »tretje do šeste alineje prvega odstavka«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če tako določa javni razpis, o nadaljnjem prejemanju štipendije za deficitarne poklice odloči sklad po uradni dolžnosti v vsakem šolskem ali študijskem letu.«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program, lahko zaprosi sklad za pojasnilo, ali bo na novem izobraževalnem programu upravičen do štipendije. Sklad v tem primeru preveri, ali izobraževalni program, na katerega se namerava prepisati štipendist, izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije, in sicer ali je program v javnem razpisu, na podlagi katerega je štipendist pridobil štipendijo, opredeljen kot deficitaren (v nadaljnjem besedilu: deficitaren program). Če program ni deficitaren, sklad štipendista opozori, da mu bo v primeru spremembe izobraževalnega programa štipendijsko razmerje prenehalo.
(2) Če sklad ob odločanju o nadaljnjem prejemanju štipendije v začetku novega šolskega ali študijskega leta ugotovi, da se je štipendist prepisal na drug deficitaren program, odloči:
– o izplačilu štipendije, če je štipendist vpisan v višji letnik glede na predhodno šolsko ali študijsko leto ali
– o mirovanju štipendijskega razmerja, če je štipendist vpisan v isti letnik glede na predhodno šolsko ali študijsko leto.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko oziroma študijsko leta 2018/2019.
Št. 0072-16/2018
Ljubljana, dne 8. junija 2018
EVA 2018-2611-0060
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti