Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2018 z dne 19. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2018 z dne 19. 6. 2018

Kazalo

2119. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, stran 6462.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB s spremembami) in 23. člena Statuta Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika, je Upravni odbor Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika na 22. seji dne 13. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika 
1. člen 
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika (v nadaljevanju Pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika (v nadaljevanju VZ Fizioterapevtika).
2. člen 
VZ Fizioterapevtika izdaja:
– diplome;
– dvojnike diplom;
– potrdila o drugih oblikah izobraževanja.
Diplome in dvojniki diplom so javne listine. Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o diplomiranju, ki jih študentom in diplomantom izda VZ Fizioterapevtika. Vse javne listine VZ Fizioterapevtika so sestavljene v slovenskem jeziku.
3. člen 
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem najmanj 200 g papirju z vodnim žigom.
4. člen 
VZ Fizioterapevtika podeljuje diplome o zaključenem študijskem programu prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in druge stopnje (magistrski študijski program).
5. člen 
Diploma vsebuje:
– polno ime VZ Fizioterapevtika, na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, vodni žig ter podpis dekana VZ Fizioterapevtika.
Dimenzija diplome je 297 mm x 297 mm.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca Priloga k diplomi, ki je sestavljen v slovenskem in angleškem jeziku, so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo.
7. člen 
VZ Fizioterapevtika izda potrdilo o drugih oblikah izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne in zimske šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek kandidata, naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in zaporedno številko, datum izdaje, vodni žig ter podpis izvajalca izobraževanja in dekana VZ Fizioterapevtike, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je izobraževanje ovrednoteno s kreditnimi točkami.
8. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih o drugih oblikah izobraževanja VZ Fizioterapevtika vodi posebno evidenco.
9. člen 
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede VZ Fizioterapevtika skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
10. člen 
VZ Fizioterapevtika izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VZ Fizioterapevtika razvidno, da mu je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za izdajo diplome VZ Fizioterapevtika, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik. Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenu in priimku podpisnika zapiše "l.r.".
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan VZ Fizioterapevtika podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne žig VZ Fizioterapevtika. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. junija 2018
prof. dr. Janez Kresal l.r.
Predsednik UO

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti