Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1256. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki, stran 4233.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2018.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2018.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,3469
6,9499
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
19,0407
20,8496
OMREŽNINA priključka DN 40
10
63,4689
69,4984
OMREŽNINA priključka DN 50
15
95,2034
104,2477
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
317,3447
347,4924
OMREŽNINA priključka DN 100
100
634,6895
694,9850
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,9695
1,0616
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,4147
8,1191
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
22,2442
24,3574
OMREŽNINA priključka DN 40
10
74,1474
81,1914
OMREŽNINA priključka DN 50
15
111,2211
121,7871
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
741,4744
811,9145
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,4117
0,4508
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,2034
3,5077
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
9,6101
10,5231
OMREŽNINA priključka DN 40
10
32,0338
35,0770
OMREŽNINA priključka DN 50
15
48,0507
52,6155
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
320,3382
350,7703
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6764
0,7407
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4888
0,5352
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0021
0,0023
– izvajanja storitve na kg
0,1377
0,1508
Skupaj na kg
0,1398
0,1531
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0548
0,0600
Skupaj na kg
0,0548
0,0600
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0791
0,0866
Skupaj na kg
0,0791
0,0866
III. 
Cene oziroma tarife, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2018 dalje.
Št. 354-2/2017
Kostanjevica na Krki, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost