Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1255. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki, stran 4231.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 14. in 83.. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki in subvencijo cene za omrežnino za dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne v Občini Kostanjevica na Krki iz sredstev občinskega proračuna.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018:
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,3469
6,9499
5,3631
5,8726
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
19,0407
20,8496
16,0894
17,6179
OMREŽNINA priključka DN 40
10
63,4689
69,4984
53,6313
58,7263
OMREŽNINA priključka DN 50
15
95,2034
104,2477
80,4469
88,0894
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
317,3447
347,4924
268,1563
293,6311
OMREŽNINA priključka DN 100
100
634,6895
694,9850
536,3126
587,2623
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,9695
1,0616
0,9695
1,0616
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine v višini 15.004 EUR brez DDV kar predstavlja 15,5 % cene.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018:
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,4147
8,1191
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
22,2442
24,3574
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 40
10
74,1474
81,1914
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 50
15
111,2211
121,7871
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
741,4744
811,9145
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,4117
0,4508
0,4117
0,4508
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 27.583 EUR brez DDV kar predstavlja 100 %.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018:
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,2034
3,5077
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
9,6101
10,5231
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 40
10
32,0338
35,0770
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 50
15
48,0507
52,6155
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
320,3382
350,7703
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6764
0,7407
0,6764
0,7407
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine za dejavnost čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 11.763 EUR brez DDV kar predstavlja 100 %.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2018:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4888
0,5352
Prodajna zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0021
0,0023
– izvajanja storitve na kg
0,1377
0,1508
Skupaj na kg
0,1398
0,1531
Prodajna zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0548
0,0600
Skupaj na kg
0,0548
0,0600
Prodajna zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0791
0,0866
Skupaj na kg
0,0791
0,0866
III. 
Cene oziroma tarife, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2018 dalje.
Št. 354-2/2017
Kostanjevica na Krki, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost