Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1244. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, stran 4213.

  
Na podlagi petega odstavka 17. člena in drugega odstavka 34. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev 
1. člen 
V Pravilniku o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14) se v 12. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zatiranje plevela na javnih površinah, vključno z golf igrišči in športnimi igrišči ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste in železnice, ne sme uporabljati FFS.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
(1) Ta pravilnik se začne uporabljati 1. oktobra 2019.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za ceste in železnice ta pravilnik začne uporabljati 1. aprila 2021.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-438/2017/30
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EVA 2017-2330-0105
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost