Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1237. Uredba o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti, stran 4158.

  
Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa višino prispevka, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter prispevka, ki se plačuje od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter v Tednu solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.
2. člen 
(višina prispevka) 
(1) Višina prispevka iz prejšnjega člena znaša 0,17 eura.
(2) Zbrana sredstva se namenijo za humanitarno in solidarnostno dejavnost Rdečega križa Slovenije ter plačilo stroškov organizacije Tedna Rdečega križa in Tedna solidarnosti.
(3) Rdeči križ Slovenije vsako leto določi kriterije za porabo sredstev, pridobljenih v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti, ter o porabi sredstev poroča Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje najpozneje do konca marca za preteklo leto.
3. člen 
(način plačevanja) 
Prispevek od vsake poštne pošiljke iz 1. člena te uredbe se plačuje v obliki doplačilne znamke, prispevek od vsake vozovnice iz 1. člena te uredbe pa v obliki doplačilne vozovnice.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2018
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EVA 2018-1911-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost