Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018

Kazalo

873. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč, stran 3012.

  
Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč 
1. člen 
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se imenuje:
za predsednico: Martina Gramc, roj.1963, Novo mesto, Nad Mlini 35
za namestnika predsednice: Gregor Kovačič, roj. 1989, Mirna Peč, Malenska vas 2A,
za članico: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2
za namestnika članice: Marjan Primc, 1948, Mirna Peč, Marof 17,
za članico: Tatjano Kupljenik, roj. 1980, Mirna Peč, Postaja 30
za namestnika članice: Silvester Barbo, roj. 1967, Mirna Peč, Veliki Kal 19,
za članico: Andreja Perše, roj. 1985, Mirna Peč, Goriška vas 1b
za namestnika članice: Andrej Vovko, roj. 1973, Mirna Peč, Biška vas 28.
2. člen 
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč v Mirni Peči, Trg 2.
3. člen 
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-01/2018-1
Mirna Peč, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.