Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018

Kazalo

281. Odlok o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, stran 1071.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena 
1. člen 
Za nesnovno dediščino državnega pomena se razglasi enota nesnovne dediščine Vuzemski plesi in igre v Metliki, EID 2-00021.
2. člen 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, so:
– tradicija velikonočnega (vuzemskega ali v'zmskega) ponedeljka, ki je namenjen druženju, plesu, igram, izletom in obdarovanju ter igram s pirhi;
– pisne omembe obeleževanja vuzemskega ponedeljka v Metliki s plesom in igrami, ki segajo v leti 1849 in 1888 (Ivan Navratil);
– tradicija javnega izvajanja vuzemskih plesov in iger na Pungertu, ki so jo Metličani obnovili na Trgu svobode po prekinitvi v času 1948–1992;
– prenos tradicije in znanj plesov in iger iz roda v rod;
– prenos znanj plesov in iger na mlade v vrtcih in šolah v okviru folklornih skupin;
– pomen izvajanja plesov in iger za lokalno identiteto in prepoznavnost tradicije v lokalnem okolju ter širšem slovenskem prostoru;
– množično sodelovanje lokalne skupnosti pri izvedbi prireditve zaviranje kola;
– ohranjeno izrazoslovje, povezano s plesnim izročilom vuzemskih plesov in iger.
3. člen 
Vuzemski plesi in igre v Metliki se razglasijo za nesnovno dediščino državnega pomena zato, da se povečajo zavedanje o njihovem pomenu na lokalni, regionalni in državni ravni ter njihova prepoznavnost in javna dostopnost ter da se spodbudi njihovo ohranjanje.
4. člen 
Za celostno ohranjanje Vuzemskih plesov in iger v Metliki ter podpiranje posameznikov in skupin, ki so njihovi nosilci, veljajo naslednji varstveni ukrepi:
– spodbujanje celostne izvedbe vuzemskih plesov, pesmi in iger;
– spodbujanje izvajanja v odprtem lokalnem prostoru Metlike na velikonočni ponedeljek in dajanje prednosti tovrstnim izvedbam pred odrskimi;
– spodbujanje lokalne skupnosti k zagotavljanju ustreznega prostora za izvedbo na prostem;
– zagotavljanje pogojev za delovanje folklornih skupin;
– spodbujanje prenašanja znanja na mlade v lokalnem okolju v okviru delovanja folklornih skupin;
– spodbujanje ohranjanja izrazoslovja, povezanega z vuzemskimi plesi in igrami;
– zagotavljanje pogojev za dokumentiranje, hranjenje, varovanje in raziskovanje nesnovnih prvin metliških plesov in iger (inštituti, muzeji);
– strokovno svetovanje in omogočanje dostopa do arhivskega gradiva nosilcem;
– spodbujanje dokumentiranja in hrambe dokumentacije pri nosilcih.
5. člen 
Nosilci ohranjanja Vuzemskih plesov in iger v Metliki se evidentirajo v registru nesnovne dediščine.
Nosilci zagotavljajo ohranjanje znanja plesov in iger ter njihov nadaljnji razvoj.
6. člen 
Strokovne naloge v zvezi z ohranjanjem nesnovne dediščine državnega pomena opravlja koordinator varstva nesnovne dediščine v sodelovanju s krajevno pristojnimi organizacijami za varstvo premične dediščine.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-1/2018
Ljubljana, dne 2. februarja 2018
EVA 2017-3340-0022
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti