Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

271. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred, stran 970.

  
Župan Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) izdaja
S K L E P 
o uvrstitvi direktorja v plačni razred 
1. člen 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 41. plačni razred.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2018.
Št. 100-00002/2018-1
Moravske Toplice, dne 19. januarja 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.