Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

255. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja v plačni razred, stran 950.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17 in 67/17), prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 in 68/17), 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) ter Soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 1007-100/2017/37 z dne 4. 1. 2018, izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Litija v plačni razred
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja v plačni razred 
1. člen 
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija se za določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni razred.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 600-1/2017-26
Litija, dne 24. januarja 2018
 
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.