Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

248. Sklep o določitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, stran 937.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in drugega odstavka 3. člena v zvezi z 8. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, katerega ustanoviteljica je Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, naslednji
S K L E P 
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna se za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.
Sklep velja od 1. 1. 2018 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1006-0001/2018-3(1)
Dobrna, dne 15. januarja 2018
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost