Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

229. Odredba o spremembi izobraževalnih programov gimnazije, stran 877.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembi izobraževalnih programov gimnazije 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 184. seji dne 1. 6. 2017, s katerim so bile določene spremembe predmetnikov v posebnem delu izobraževalnih programov gimnazij, sprejemam navedene spremembe v naslednjih programih:
– v izobraževalnem programu Gimnazija, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Dvojezična slovensko madžarska gimnazija, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Klasična gimnazija, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Tehniška gimnazija, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Ekonomska gimnazija, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– v izobraževalnem programu Umetniška gimnazija, sprejetim z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in spremenjenim z Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 7/14);
– v izobraževalnem programu Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre, sprejetim z Odredbo o izobraževalnem programu Umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 111/00) in spremenjenim z Odredbo o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 25/13), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 7/14).
2. člen 
(1) Spremenjene izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Spremenjeni izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo uporabljati s šolskim letom 2018/2019.
3. člen 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 64/17).
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2018
Ljubljana, dne 30. januarja 2018
EVA 2018-3330-0002
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport