Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

D 70/2015 Os-3586/17, Stran 3047
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pokojni Majcen Desanki, hčeri Ferdinanda, roj. 20. 12. 1925, nazadnje stanujoči na Kettejevi ulici 14, Koper, ki je umrla dne 9. 1. 2015.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova brez potomcev. Ker sta pokojna tudi njena starša Rozalija in Ferdinand Lah, bila pa je edinka in ni imela bratov in sester, so k dedovanju poklicani dediči tretjega dednega reda (18. člen Zakona o dedovanju – ZD). Po opravljenih poizvedbah bi tako prišli v poštev sorodniki in potomci zapustničinih tet in stricev Lah Andreja, Lah Antona, Lah Jožefa, Tavčar Frančiške, Žvab Ivanke, Tavčar Pavle, Hrib Kristjana, Hrib Ludvika, Hrib Jožefa in Hrib Ivana. Med temi je tudi zapustničina sestrična Diana Iris Cristina Tavčar, poročena Eleuteri, ki naj bi po podatkih ostalih dedičev nazadnje živela v Buenos Airesu. Ker njeno prebivališče ni znano, ji je sodišče postavilo začasnega zastopnika.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo začasnega zastopnika odv. Roka Muniha, Župančičeva ulica 16, 6000 Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 12. 2017