Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

I 239/2016 Os-3453/17, Stran 3047
V izvršilni zadevi upnika Antona Koželj, Zalog pri Cerkljah 60, Cerklje na Gorenjskem, ki ga zastopa Ropret Mojca – odvetnica, Zalog pri Cerkljah 102, Cerklje na Gorenjskem, zoper dolžnika Tomaža Koželj, Zalog pri Cerkljah 60, Cerklje na Gorenjskem, ki ga zastopa Jaka Šarabon – odvetnik, Glavni trg 20, Kranj, zaradi izterjave 519,66 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Tomažu Koželj, Zalog pri Cerkljah 60, Cerklje na Gorenjskem, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odv. Jaka Šarabona iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 11. 2017