Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

0963 I 1891/2017 Os-3347/17, Stran 3047
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Andreju Bochl, EMŠO 2212970500132, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Andreju Bochlu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2017