Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

0963 I 2055/2017 Os-3346/17, Stran 3046
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Seadu Rošić, EMŠO 0606969113851, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Seadu Rosiću se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Marko Sikošek, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2017