Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Z 14/2017 Os-3480/17, Stran 3046
Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana in dolžnika Ferida Seferović, Trg na Stavbah 4, Litija, zaradi ustanovitve zastavne pravice, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Ferida Seferović, Trg na Stavbah 4, Litija, se imenuje odvetnik Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 15. 11. 2017