Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Št. 38141-2/2017/16 Ob-3679/17, Stran 3045
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe
1 Uvod: s tem sklepom agencija spreminja sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe, z dne 10. 11. 2017 in s številko 38141-2/2017/6 (v nadaljevanju: sklep). Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017.
2 Spremembe
Spreminja se točka 4 sklepa, in sicer tako, da se rok za predložitev ponudb podaljša do 26. 1. 2018 do 12. ure.
Spreminja se točka 5 sklepa, in sicer tako, da se datum javnega odpiranja ponudb spremeni na 29. 1. 2018, ob 10. uri.
3 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si, se popravi v skladu s spremembo sklepa ter se na dan objave spremembe sklepa v Uradnem listu RS v popravljeni obliki objavi na istem mestu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije