Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

Št. 101-3/2017-4(204) Ob-3524/17, Stran 3044
Pravila za delovanje zavoda Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole Šmarje-Sap – SVIZ OŠ Šmarje-Sap, s sedežem Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje-Sap, ki so jih člani sindikata sprejeli na ustanovnem sestanku sindikata dne 5. 6. 2017, hrani Upravna enota Grosuplje, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, Taborska cesta 1, Grosuplje.
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole Šmarje-Sap – SVIZ OŠ Šmarje-Sap, so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 1/17.