Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 227/2017 Os-3258/17, Stran 2872
Okrajno sodišče v Radovljici po okrajni sodnici svetnici Nataši Gašperin, v zapuščinski zadevi po dne 7. 4. 2017 umrlem Jožetu Zormanu, roj. 15. 5. 1956, nazadnje stanujočem Gorica 16, Radovljica, obvestilo o zapuščini brez dedičev:
1. Zapustnik Jože Zorman, roj. 15. 5. 1956, zadnje stalno prebivališče Gorica 16, Radovljica, umrl dne 7. 4. 2017.
2. Opr. št. zadeve je D 227/2017.
3. Premoženje in znane obveznosti zapustnika so:
– nepremičnina parcela št. 1001/2, k.o. 2158 Mošnje, do 1/2,
– nepremičnina parcela št. 1000, k.o. 2158 Mošnje, do 1/2,
– račun št. SI56 2900 0002 7213 789, pri Novi KBM, d.d.,
– neizplačane pokojninske dajatve pri ZPIZ,
– terjatev RS, Ministrstvo za finance, FURS Kranj v znesku 142,02 EUR,
– terjatev RS v znesku 46,66 EUR,
– terjatev GB v znesku 8.524,82 EUR,
– terjatev upnika Telemach na podlagi sklepa o izvršbi VL 222833/2013,
– terjatev Komunala Radovljica d.o.o. v znesku 188,76 EUR,
– terjatev Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana na podlagi sklepa o izvršbi VL 20295/2013,
– terjatev Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana na podlagi sklepa o izvršbi VL 47470/2009,
– terjatev upnika Telemach d.o.o. na podlagi sklepa o izvršbi VL 44348/2013,
– terjatev Prospera d.o.o. na podlagi sklepa o izvršbi VL 135956/2011,
– terjatev RTV Slovenija v višini 609,67 EUR,
– terjatev Alenke Zorman v znesku 58.206,60 EUR.
4. Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečajne zapuščine, Republika Slovenija pa ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 9. 2017