Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

III D 2148/2016 Os-3460/17, Stran 2871
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Maili Mariji Pavčič, roj. 13. 4. 1927, umrli 25. 7. 2016, nazadnje stan. Puhova ulica 16, Ljubljana.
Zapustnica oporoke ni napravila. Dedičev prvega in drugega dednega reda ni zapustila. Kot zakoniti dediči tretjega dednega reda bi lahko prišli v poštev tudi morebitni potomci po že pokojnih bratih in sestrah zapustničinega očeta Mirka Šušteršiča, za katere sodišče (razen za potomce po Janku Šušteršiču) nima prav nobenih podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2017