Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

I D 2504/2016 Os-3423/17, Stran 2871
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. I D 2504/2016 v teku zapuščinski postopek po pok. Jožefi Finc, roj. 27. 2. 1932, umrli 14. 9. 2016, nazadnje stan. Ob pošti 29, Škofljica, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je samska in potomcev ni zapustila, zakonita dedinja drugega dednega reda (zap. nečakinja) se je dedovanju po zapustnici odpovedala. Morebitni dediči tretjega dednega reda sodišču niso poznani.
V postopek je svojo terjatev v višini 97.760,28 EUR priglasila Občina Škofljica iz naslova pomoči zapustnici v skladu s predpisi o socialnem varstvu in v skladu s 128. členom Zakona o dedovanju predlagala omejitev dedovanja.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni strani sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2017