Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 130/2017 Os-3294/17, Stran 2871
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 20. 3. 2017 umrlem Maksimiljanu Štruklju, roj. 4. 9. 1958, nazadnje stanujočem Cesta 4. julija 46, Krško, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči – dediči II. dednega reda po pokojnem Maksimiljanu Štruklju, roj 4. 9. 1958, nazadnje stan. Cesta 4. julija 46, Krško, umrl dne 20. 3. 2017, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 10. 2017