Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 247/2017 Os-3284/17, Stran 2871
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne 12. 8. 2017 umrlem Milanu Mačku, roj. 8. 8. 1937, nazadnje stanujočem Kovinarska ulica 13, Krško, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Milanu Mačku, roj. 8. 8. 1937, Kovinarska ulica 13, Krško, umrl dne 12. 8. 2017, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 10. 2017