Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 453/2016 Os-3461/17, Stran 2871
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Dominiku Miklavčiču, sinu Ivana (Giovannija), roj. 12. 5. 1829, nazadnje stanujočega v Rakitovcu 3, Podgorje, ki je umrl dne 1. 4. 1915. Sodišče ne razpolaga s podatkom ali je imel zapustnik potomce ter kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2017