Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 517/2016 Os-3413/17, Stran 2870
Zapuščinska zadeva: po pok. Justini Šukljan, poročeni Bandelj, roj. 2. 12. 1928, z zadnjim znanim prebivališčem Šukljani 1, Gračišče, razglašeni za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 73/2015 in določenim datumom smrti 3. 12. 1998.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, stanujoč Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2017