Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 683/2015 Os-3404/17, Stran 2870
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu (Michaelu) Stepančiču, sinu Antona, roj. 7. 11. 1862, nazadnje stanujočem v Gračišču, Movraž št. 47, ki je umrl dne 2. 9. 1946. Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih otrocih. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je imel zapustnik več otrok, in sicer Marijo (roj. 14. 9. 1890), Franca (roj. 12. 11. 1892), Antonijo (roj. 18. 10. 1895), Ivano (roj. 18. 10. 1895), Terezijo (roj. 9. 11. 1898), Josipa (roj. 19. 12. 1900), Katarino (roj. 10. 8. 1904), Miho (roj. 8. 9. 1906) in Ivana (roj. 19. 12. 1900). Sodišču so dosedaj znani le dediči po zapustnikovemu sinu Ivanu Stepančiču (roj. 19. 12. 1900) oziroma dediči po zapustnikovem vnuku Božičarju Stepančiču (roj. 7. 12. 1925, umrlem 17. 6. 1996), to pa so Nadja Novak, Tanja Stepančič in Nediljka Stepančič.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 9. 2017