Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 508/2016 Os-3382/17, Stran 2870
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivani Božič, hčerki Mihaela, roj. 10. 5. 1883, nazadnje stanujoči v Kastelcu 22, Črni Kal, ki je umrla dne 21. 12. 1957. Sodišče ne razpolaga s podatkom ali je imela zapustnica potomce.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017