Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 496/2016 Os-3157/17, Stran 2870
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Jožetu Bordonu, sinu Mateja gm Mihaela, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 91/2015 z dne 8. 7. 2016, z določenim datumom smrti 28. 3. 1923. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih potomcih.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 10. 2017