Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 3/2017 Os-3463/17, Stran 2870
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Poje Antonu, sinu Antona, roj. 14. 12. 1889, nazadnje stanujočem 69-29 66 th Street, Glendale, Queens, New York, ZDA, umrlem 13. 5. 1983 ravno tam.
Pokojni Poje Anton oporoke ni napravil, zato bo prišlo do zakonitega dedovanja, ki so ga med drugim deležni tudi otroci zapustn. pokojnih sinov Poje Antona in Poje Jožeta, ki pa so sodišču neznani. Zato sodišče s tem oklicem poziva vse otroke pokojnih zapustn. sinov Poje Antona in Poje Jožeta, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 10. 2017