Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

D 62/2011 Os-3282/17, Stran 2869
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po pokojnem Stanislavu Jakliču, rojenem 16. 4. 1953, nazadnje stanujočem na naslovu Gradac 90, pošta Gradac, umrlem 17. 12. 2010, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Stanislavu Jakliču, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 10. 2017